Format voor een boekverslag

Het maken van een gewoon boekverslag

 

 

 

Het boekverslag dat je gaat maken heeft een aantal verplichte opdrachten, maar er zijn ook een aantal opdrachten waaruit je zelf mag kiezen. De opdrachten die je zelf mag kiezen zijn de verwerkingsopdrachten en staan verderop uitgelegd.

 

De verplichte opdrachten zijn:

 • Algemene informatie
  Titel
  Schrijver
  Uitgever (plaats en het jaar van de uitgave)
  Genre (wat voor een soort boek is het: een Sciences Fiction, detective, roman)

 • Titelbeschrijving
  Wat is het verband tussen de titel en het boek. Met andere woorden, waarom heeft de schrijven voor deze titel gekozen?


 • Gebeurtenissen
  Beschrijf in ongeveer 200 woorden waar het verhaal over gaat. Je maakt dus een samenvatting van het verhaal. Denk aan:
  De inleiding, het begin van het verhaal.
  De kern, het middenstuk van het verhaal.
  Het slot, hoe loopt het af.          
  Voor dit onderdeel mag je internet gebruiken, je moet alleen wel de stukjes tekst in eigen woorden herschrijven!

 • Personages
  Wie is/zijn de hoofdpersoon/hoofdpersonen uit het boek?
  Vertel hier ook iets over. (man/vrouw, karakter, uiterlijk, leeftijd)

 • Tijd en ruimte
  Wanneer speelt het verhaal zich af? Is dat in de middeleeuwen, in het heden, toekomst of 100 jaar geleden. Geef ook aan waaraan je dat kunt merken.

  Waar speelt het verhaal zich af? Is dat op een school, op het strand, in een stad? Geef ook hierbij aan waaraan je dat kunt merken.

 • Hoe is het boek geschreven
  Vond je het verhaal makkelijk of moeilijk te lezen? Geef ook een toelichting
  Staan er ook stukken in die je liever zou overslaan? Geef hiervan een voorbeeld. Ook als er geen stukken overgeslagen mogen worden. Waarom dan niet?

 • Mening
  Het meest belangrijke van het boekverslag is jouw eigen mening. Als je een boek hebt gelezen, dan heb je daar een mening over. Je vindt het boek bijvoorbeeld leuk, spannend, saai of misschien wel aangrijpend. De mening die jij dus over een boek hebt, is dus jouw mening en dus altijd goed. Maar let op! Je moet ook kunnen aangeven waarom jij een bepaalde mening hebt over een boek. Deze mening moet je dus ook kunnen beargumenteren. Dit kun je doen door voorbeelden uit het boek te gebruiken. 

Maak een Gratis Website met JouwWeb